اقتصاد جوان

آزمون فنی آنلاین کمیته تای کیک بوکسینگ با  مجوز از فدراسیون انجمهای ورزشهای رزمی در حال برگزاری می باشد این آزمون در دو بخش آقایان و بانوان در حال اجراست.

ناظر فدراسیون  (بخش آقایان): آقای میلاد کوه فر

برگزار کننده دوره : آقای رضا کوشککی

ناظر فدراسیون (بخش بانوان): خانم فراهانی

ممتحن آقایان : استاد مهدی رودگر رییس سبک

ممتحن بانوان: استاد مومنی نایب رییس بانوان سبک

شرکت کنندگان در دو  بخش آقایان و بانوان به تعداد یکصدو سی نفر به صورت انلاین حضور دارند.

 

 

اشتراک گذاری:
    
اتصال اینترنت وجود ندارد