پخش سکانسی از سریال «آقازاده» درباره صیغه و ازدواج موقت در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده، در پشت این سکانس‌های پرحاشیه اما یک نفر نقش ویژه‌ای دارد! در این ویدئو به معرفی وی خواهیم پرداخت و این سکانس های جنجالی را رصد خواهیم کرد.

 • به نام خد ا
 • « گر تو قرآن بدین نمط خوانی               ببری آبروی مسلمانی »  
 • حال و روز امروز جامعۀ ما که اکثریت در سخت ترین شرایط زندگی می گذرانند و عدۀ قلیلی نیز با جمیع حیل واستفاده از رانت و پارت و با داشتن ژن خوب نمی دانند اوقات فراغت خود را چگونه سپری کنند ما را یاد شعری بدین مضمون انداخت که: 
 • ای سیر تو را نان جوین خوش ننما ید
 • معشوق من است آنکه به نزدیک تو زشت است
 • حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف
 • از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است
 • و پیشنهادی به برخی از آقازاده ها که کمی مطالعات حقوقی داشته باشند برای اینکه آنها شاید وقت و حوصلۀ نشستن در کلاس و دانشگاه رفتن را نداشته باشند. 
 • آری برای بنده و اکثریت جامعۀ ایران که جزء طبقۀ متوسط جامعه هستیم و مخصوصا برای جوانان عزیز هم طبقۀ ماکه هنوز ممکن است با واقعیتهای زندگی آشنا نشده اند ، دیدن و یا حتی شنیدن برخی امور شاید خدای ناکرده موجب آموزش اشتباه و گمراهی عزیزان شود و امروزه با گسترش فضای مجازی و فیلم ها و سریال های مختلفی که از رسانۀملی و یا در فضای مجازی پخش می شود و خواسته و ناخواسته طرفدارانی را به سوی خود جلب می کند نقش مهم وتأثیرگذاری در آموزش و تربیت افراد و مخصوصاً جوانان دارند. به عنوان مثال بندۀ جوان ۱۹ ساله ای که پدر کارگری دارم که به سختی مایحتاج اولیه و حداقل زندگی را برای خانواده محیا می کند با دیدن یک هم سن و سال خود که سوار خودروی میلیاردی شده و پول تو جیبی اش از حقوق ماهانۀ پدرم بیشتر است مطمئناً حس خوبی نخواهم داشت وبیشتر مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی از ایجاد چنین عقده هایی ناشی می شود که توسط اهل فن فراوان مورد بحث و هشدار واقع گردیده و متأسفانه کمتر مورد توجه مسئولین امر قرار گرفته است. 
 • اما بنده به عنوان یک کارشناس حقوق در حیطۀ کار و رشتۀ خودم و بالاتر از آن به عنوان یک مسلمان و یک ایرانی که آرزویی جز پیشرفت و ترقی کشورم در همۀ امور ندارم و متأسفانه شاهد این هستم که یکی از عوامل بازدارنده دراین امر عدم استقلال مالی و حتی فکری جوانان می باشد. و یکی از مهمترین عوامل را در این عدم استقلال تربیت ناصحیح جنسی و بیماریهای مختلف جنسی که متأسفانه  بعضاً جوانان را  به انحراف کشانده و  از رشد و تکامل بازمی دارد و مشکلات فراوان اقتصادی که راه صحیح ارضاء این نیازها که همان ازدواج هست را بسته و با توجه به افزایش سن ازدواج ، بلوغ زودرس و وجود زمینۀ انحراف در جامعه و تلاش عوامل مختلف داخلی و حتی دشمنان خارجی ، کار سخت تر می شود و اینجاست که وظیفۀ همۀ ماست تا تکلیف و وظیفۀ خود را درک کرده و از رفتارهای شتاب زده و غیر کارشناسی پرهیز کنیم. 
 • اخیراً سریالی در شبکۀ نمایش خانگی پخش می شودتحت عنوان آقازاده که به موضوعات مختلفی پرداخته و می پردازد
 • اخیراً سریالی در شبکۀ نمایش خانگی پخش می شودتحت عنوان آقازاده که به موضوعات مختلفی پرداخته و می پردازداما یکی از جنجالی تری ن قسمت های آن سکانس مربوط به ازدواج موقت بین دو جوان موجود در فیلم بود که ظاهراً مهریۀ این نکاح موقت نیز یک عدد شکلات بوده و برای حفظ ظاهر و شرعی جلوه دادن امر نیز الفاظ و عبارات به زبان عربی و تلفظ صحیح عربی نقل شده است ولی بنده خطاب به کارگردان و عوامل محترم فیلم عرض می کنم که به قول حضرت سعدی « گر تو قرآن بدین نمط خوانی _ ببری آبروی مسلمان ی » حال چرا و به چه دلایلی چنین ادعایی را مطرح می کنم. اولاً درست است که ما وقتی از نکاح موقت حرف می زنیم منظورمان نکاحی است که مدت آن معین باشد که می تواند از یک دقیقه تا صد یا هزار سال باشد و وقتی که نکاح موقت را بر خلاف سایر مذاهب اسلامی صحیح می دانیم خدای نکرده در پی ترویج ولنگاری و بی بند و باری نیستیم. مذهب شیعه در موارد خاصی اجازه داده که افرادی که به هر دلیل نمی توانند ازدواج دائم بکنند به ازدواج موقت روی آورند نه اینکه افراد بلهوس و بی بند و باراز این طریق به عیاشی و هوسبازی بپردازند.آمار کودکان بی سرپرست حاصل از این نوع ازدواج ها و زنانی که متأسفانه عواطفشان دستخوش هوسرانی عده ای خاص قرار می گیرد حاکی از سوء استفاده از ضعفهای قانونی است که متأسفانه در متون حقوقی ما به چشم می خورد. افراط و تفریط همواره در جامعۀ ما ایرانی ها و در همۀ شئون زندگیمان سایه افکنده است. یک زمانی دختر و پسری را که در خیابان با هم راه می روند و فقط حرف می زنند را به جرم رابطۀ نامشروع دستگیر و دادگاهی کرده و بعضاً هم شلاق می زدیم در حالیکه از نظر حقوق کیفری رابطۀ نامشروع تعریف خاصی دارد و راه رفتن در خیابان را شامل نمی شود و یک زمانی هم هست که نکاح موقت را لازم نیست ثبت و یا کتابت هم کنیم. هر چند که از نظر فقهی و حقوقی عقد نکاح چه دائم و چه موقت ضرورتی به ثبت ندارد ولی حفظ نظم اجتماع و جلوگیری از تجری آن را می طلبدچه هدف نکاح چه دائم و چه موقت فقط و فقط رفع نیازهای جنسی نمی باشد. پس وقتی که ما در یک جایی نکاحی را به مدت یک ساعت واقع می کنیم این معنایی جز لذت طلبی نمی تواند داشته باشد. ولی همین اشخاص باید آگاه باشند که شرایط صحت نکاح باید فراهم باشد. به عنوان مثال زنی که قبلاً در حبالۀ نکاح دیگری بوده و از او جدا شده نمی تواند بدون اتمام عده )یعنی مدت زمانی که تا پایان آن زنی که عقد نکاح او منحل شده نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند مادۀ ۱۱۵۰ قانون مدنی(  جالب است که بدانیم که نهادحقوق ی عده مربوط به کشورهای مسلمان و فقه امامیه نبوده و در کشورهای غربی از جمله حقوق فرانسه نیز بااختلافاتی دیده می شود. مطابق ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی عدۀ نکاح موقت حال یک ساعت باشد یا صد سال ۲ طهر یا حداقل ۴۵ روز می باشد. پس اینکه برخی بخواهند خودشان را گول بزنند و با الفاظ غلیظ عربی فکر کنند که ازدواج موقت منعقد کرده اند سخت در اشتباهند. اصلاً لزومی ندارد که الفاظ حاکی از ارادۀ نکاح به صورت عربی باشد. عربی بودن الفاظ در نکاح نظریۀ عده ای از فقهای امامیه می باشد و نظر اکثریت که قانون مدنی ایران نیز پیرو آن است)مادۀ ۱۰۶۲( لزومی در عربی بودن الفاظ ارائه نکرده است )نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید( و قصد می تواند به زبان فارسی یا ترکی آذری و یا هر زبان دیگری باشد.  حتی مادۀ ۱۰۶۶قانون مدنی ازدواج اشخاص کر و لال را نیز به اشاره صحیح می دان د به شرطی که به طور وضوح حاکی از ارادۀ واقعی مبنی بر نکاح باشد.)مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدا... امامی ص۵۶( اما مهمترین و چالش برانگیزترین قسمت سریال مربوط به مهریۀ عقد نکاح یا همان یک عدد شکلات می باشد. مهر یاصداق یا کابین مالی است که زن و مرد پس از توافق در میزان مهریه ، زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد که بدهکار زن خویش می شود مکلف است بدهی و دین خود را به وی بپردازد. بحث در خصوص مهریه زمان و مکان
 • دیگری را می طلبد ولیکن همین اندازه عرض می کنیم که در نکاح دائم اگر مهر ذکر نشو د یا مهریۀ ذکر شده باطل باشد به عنوان مثال مالیت نداشته باشد عقد صحیح است و حسب مورد زن مستحق مهرالمثل یا مهرالمتعه و یا بعضاً هم مستحق هیچ مهری نمی شود. اما در نکاح موقت حتما باید مهریه تعیین شود و عدم تعیین مهریه موجب بطلان نکاح می شود. مادۀ ۱۰۹۵ قانون مدنی در این خصوص می گوید « در نکاح موقت عدم تعیین مهریه موجب بطلان نکاح است » حال در اینجا باید به دو نکته توجه داشت. اول اینکه به تصریح مادۀ ۱۰۷۸ قانون مدنی مهریه باید مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد.مال از نظر حقوقی با آنچه که در نظر مردم به عنوان اموال و دارایی شناخته می شود متفاوت است. در عالم حقوق مال یعنی هر چیزی که ۳ ویژگی زیر را داشته باشد: 
 • ۱ـ منفعت عقلایی مشروع داشته باشد
 • ۲ـ قابل داد و ستد در بازار معاملات باشد. 
 • ۳ـ قابل تملک توسط شخص یا ملتی باشد. 
 • حال سؤال اینجاست که آیا یک دانۀ شکلات مال محسوب می شود. نه یک دانه شکلات یا یک عدد سیب یا ۱۰۰عدد دانۀ گندم ملک هستند ولی مال محسوب نمی شوند. یعنی شما می توانید بگویید شکلات من یا دانۀ گندم من ولی از نظر حقوقی این ها مال محسوب نمی شوند هرچند که ملک شما باشند. 
 • پس مهریه بر فرض اینکه یک دانۀ شکلات باشد باطل هست و این قسمت شبیه یک بازی کودکانه است تا یک سریال که چندین مشاور هم در آن نظر می دهند.  اما اگر بر فرض محال و در عالم واقع چنین امری محتمل باشد که مهریه در نکاح حال دائم یا موقت یک دانه شکلات باشد هما ن طور ی که عرض کردیم مهریه باطل می شود. در نکاح دائم که گفتیم ز ن حسب مورد مستحق مهرالمثل یا مهرالمتعه می شود اما در نکاح موقت اگر طرفین به این امر جاهل باشند روابط آنها اصطلاحاً به شبهه خواهد بو د. اما اگر عالماً چنین نکاحی را شروع یا ادامه دهن د )با توجه به با طل بودن مهریۀ آن ( علاوه بر بطلان مهر عقد نکاح نیز باطل و روابط آنها نیز نامشروع و آن دو بره م نامحرم خواهند بود. 
 • اما خلاصۀ کلام اینکه عقد نکاح در اصطلاح حقوق یک عقد رضایی بوده و بدون هیچ تشریفاتی و به صرف بیان واقعی اراده منعقد می شود و هیچ ایرادی ندارد که ایجاب یا خطبۀ نکاح از جانب زن باشد ولی این درست نیست که ما ارزش خانواده و مخصوصاً زن را تا حد یک شکلا ت پایین آوریم و خدای ناکرده فردا هم جوانان ما عقد نکاحی را بدون توجه به شرایط و ضوابط قانونی و شرعی و حتی اخلاقی و اجتماعی ما ایرانیان با یک چیپس و پفک واقع سازند. که مطمئناً طرح چنین افکاری تیشه به ریشۀ خانواده و جایگاه زن خواهد زد که بهشت را زیر پای آنان انداخته اند. که باز فرمودۀ حضرت سعدی را تکرار می کنیم که: 
 • گر تو قرآن بدین نمط خوانی
 • ببری آبروی مسلمانی

 

div id="28715819822">