بارگذاری...

اقتصاد جوان

هفته نامه سراسری اقتصادی ایران

ورود ثبت

ورود

?
اقتصاد جوان

با وجود اینکه کمتر از ۱۰ روز تا اجباری شدن استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف )پویا( باقی مانده است، همچنان شمار زیادی از مردم از جزییات این طرح اطالع نداشته و یا در نصب و راهاندازی اپلیکیشنهای دریافت این رمزها مشکل دارند

استفاده اجباری از رمزهای دوم یکبار مصرف )پویا( در تراکنشهای غیرکارتی از ابتدای دی ماه آغاز میشود که بر اساس آن، رمزهای دوم ایستای کنونی، غیرفعال خواهند شد. پیش از این قرار بود طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف از اول خرداد امسال اجرا شود، اما به دلیل ناتوانی برخی بانکها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارائه این خدمات و همچنین وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشنهای بانکی به تاخیر افتاد. پیگیریها نشان میدهد که نهادهای ذیربط عزم جدی دارند تا این طرح را از ابتدای دیماه اجرایی کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از دارندگان کارتهای بانکی، هنوز موفق به فعالسازی سامانههای دریافت رمزهای پویا نشدهاند.
بانکها به شکلی عجیب اصرار دارند که برای استفاده از رمزهای پویا باید حتما نرم افزار اختصاصی آنها نصب شود که این موضوع با شکایت و گالیه مردم مواجه شده است. به نظر میرسد، بانکها قصد دارند با اجبار به نصب نرمافزارها، مشتریان را به استفاده از سایر خدمات بانک مانند تراکنشهای مالی ترغیب کنند تا برای آنها درآمدزایی داشته باشد که بانک مرکزی باید فکری برای این موضوع کند. با توجه به اینکه حدود ۳۰ بانک در کشور فعالیت میکنند، اگر قرار باشد هر کدام از آنها مشتریان را مجبور به نصب نرمافزار اختصاصی خود کنند، مردم باید حافظه تلفنهای همراه خود را فقط برای دریافت رمزهای یکبار مصرف آنها، اختصاص دهند. در واقع، مشکل بزرگی که در صورت اجبار در نصب نرم افزارهای اختصاصی بانکها رخ میدهد، اشغال فضای حافظه گوشیهای همراه است به طوری که مشتریان باید برنامههای کاربردی دیگر خود را از گوشی پاک کنند تا امکان نصب چندین نرمافزار بانکی برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف جداگانه هر بانک فراهم میشود. بررسیها نشان میدهد که اکنون به طور میانگین هر فرد از ۵ تا ۱۰ بانک مختلف، کارت بانکی دریافت کرده است، بر این اساس اگر بخواهد برای هر کدام از آنها یک اپلیکیشن مخصوص نصب کند باید ۵ تا ۱۰ نرم افزار مربوط به این بانکها را در تلفن همراه خود نصب کنند که امری محال یا دشوار خواهد بود. برای حل این مشکل بهتر است که بانک مرکزی یا بانکها سامانهای واحد را برای دریافت رمزهای یکبار مصرف، ایجاد کنند تا عالوه بر کارایی بیشتر، شهروندان با مشکل نرمافزارهای متعدد مواجه نشوند.

نظرات (0)

نظری ارسال نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
کد را وارد کنید. واضح نیست؟
اشتراک گذاری:
    

کلیه حقوق این سایت برای مالک سایت محفوظ است. © 2020 اقتصاد جوان

اتصال اینترنت وجود ندارد