حسن لطفی دبیر کل جبهه حامیان قانون در نشست شورای سیاست گذاری این حزب بر جریان عدالتخواه و رویکرد شفافیت در مجلس آینده تاکید کرد.

🔻

اقتصاد جوان

دبیر کل جبهه حامیان قانون در نشست شورای سیاست گذاری این حزب گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی ؛ مطالبه عدم تصمیم سازی جوانان در عرصه مسائل کلان کشور ؛ قانون گذاری و ... یک مطالبه به حق و خاک خورده است که باید با اعتماد به جوانان تلاشگر ؛ متعهد ؛ پاینده به آرمان های انقلاب اسلامی و متخصص عرصه را برای حضور آنان باز کرده در تحقق آن‌ تسهیلگر باشیم .

🔹لطفی از تشکیل لیست مستقلین گفت و افزود: جبهه حامیان قانون با شاخص گرایی به دنبال مجلسی جوان ؛ عدالتخواه ؛ مطالبه گر ؛ و شفاف است و در همین راستا به دور از چپ و راست سیاسی حاکم بر کشور به دنبال به پشتوانه تسهیلگری ورود جوانان متخصص ؛ به زودی لیست مستقلی متشکل از جوانان عدالتخواه منتشر خواهد کرد.

اشتراک گذاری:
    
اتصال اینترنت وجود ندارد